อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร มข.และคณะแพทย์ ส่งมอบความสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารคณะแพทย์ นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมส่งความส่งมอบความสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์  ด้วยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และคณะแพทยศาสตร์ได้มอบผลไม้(แอปเปิ้ล)เพื่อส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแก่บุคคลากร พร้อมเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ผศ.ธเนศ  รังสีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการส่งมอบความสุขผ่านผลไม้ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขที่หลากหลาย โดยคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่มีบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ที่ต้องดูแลสุขภาพผู้อื่นเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีบุคลากรที่ต้องเข้าเวรให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ไม่ได้มีวันหยุดพักผ่อนหรือเดินทางกลับต่างจังหวัด ตามเทศกาลเหมือนกลุ่มพนักงานอื่นๆทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์จึงถือโอกาสส่งมอบความรักและความห่วงใยผ่านผลไม้ ซึ่งได้เลือกแอปเปิ้ลให้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งแอปเปิ้ล เป็นผลไม้มงคลของจีนซึ่งนิยมมอบให้ในเทศกาลต่างๆ หมายถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์

Write a comment