Author: admin

อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร มข.และคณะแพทย์ ส่งมอบความสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้บริหารคณะแพทย์ นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมส่งความส่งมอบความสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์  ด้วยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และคณะแพทยศาสตร์ได้มอบผลไม้(แอปเปิ้ล)เพื่อส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแก่บุคคลากร พร้อมเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการทำงานแก่บุคลากรในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ผศ.ธเนศ  รังสีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการส่งมอบความสุขผ่านผลไม้ ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขที่หลากหลาย โดยคณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่มีบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ที่ต้องดูแลสุขภาพผู้อื่นเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเทศการปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีบุคลากรที่ต้องเข้าเวรให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน ไม่ได้มีวันหยุดพักผ่อนหรือเดินทางกลับต่างจังหวัด ตามเทศกาลเหมือนกลุ่มพนักงานอื่นๆทั่วไป คณะแพทยศาสตร์จึงถือโอกาสส่งมอบความรักและความห่วงใยผ่านผลไม้ ซึ่งได้เลือกแอปเปิ้ลให้กับบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์  ซึ่งแอปเปิ้ล เป็นผลไม้มงคลของจีนซึ่งนิยมมอบให้ในเทศกาลต่างๆ หมายถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์…

Strategic Plan 2016-2019

Vision The Faculty of Graduate Studies is committed to making Mahidol University’s postgraduate education a world-class quality. Mission The Faculty of Graduate Studies is to direct and assist programmes in developing courses and curriculum commensurate to the global and societal needs. The Faculty of Graduate Studies is to oversee and assure the quality and standards of postgraduate education. The Faculty of Graduate Studies is to develop students’ learning capabilities corresponding to the global dynamism. The Faculty of Graduate Studies is…

QR Code Transcript Verification System

New Dimension of Preventing Fraudulent Academic Credentials Faculty of Graduate Studies, Mahidol University announces its first launch of a pilot system, called “QR Code Transcript Verification System”   Faculty of Graduate Studies, Mahidol University has developed a system to prevent transcript fraud by using encrypted QR code, by which the authenticity of transcript can be verified. The system shall allow employers, both in government agencies and private sectors, to verify graduates’ transcripts issued by Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.…

Oral Thesis Defence Examination / Oral Thematic Paper Defence Examination

January, 2018 HEALTH SCIENCES NO. TITLE DETAIL 1 DNA DAMAGE AMONG PESTICIDES APPLICATORS DETAIL 2 DOSIMETRIC COMPARISON BETWEEN 60 CO AND 192 IR HDR INTRACAVITARY BRACHYTHERAPY IN UTERINE CERVICAL CARCINOMA : TREATMENT PLANNING STUDY. DETAIL 3 THE DEVELOPMENT OF CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR PAIN MANAGEMENT IN CRITICALLY ILL SURGICAL PATIENTS. DETAIL 4 Needs and receiving of primary care services among the well elders in Meuang District, Ratchaburi Province. DETAIL 5 CORRELATION BETWEEN THE PREVALENCE OF ESBL-PRODUCING ESCHERICHIA COLI, ESBL-PRODUCING KLEBSIELLA…

e-registration Course Registration and fee Payment

Registration Announcement Must read กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Course Registration and fee Payment, Semester 2/2017  กิจกรรม กำหนดการ (1) เปิด – ปิด ภาคการศึกษา 8 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2561 (2) นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (3) ลงทะเบียนปกติ 4 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2560 (4) ชำระค่าลงทะเบียนวันสุดท้ายไม่เสียค่าปรับ 5 มกราคม 2561 (5) ลงทะเบียนล่าช้า 8 มกราคม – 19 มกราคม 2561 (6) ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 6 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2561 (7) ชำระค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า * (จำนวน 2,000 บาท) 8 มกราคม – 30 มีนาคม 2561 (8) ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา 8 มกราคม – 19…

The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017)

Scientific and technological literacy (STL) is really demanded in order to promote a world community of scientifically and technologically literate citizens. STL means much more than simply being able to read, understand and write about science and technology. However, STL includes the ability to apply scientific and technological concepts and process skills to the life, work and culture of one’s own society. It therefore includes attitudes and values enabling one to distinguish between worthwhile or inappropriate uses of science or…

The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership

The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership 2017 Theme: Smart Growth and Sustainable Solutions September 13-15, 2017 • Khon Kaen, Thailand   Minister Suvit Maesincee to Open GPML2017 Thailand’s Minister of Prime Minister Office, Dr. Suvit Maesincee, has accepted the GPML2017 Organizing Committee’s invitation to give opening remarks in the conference opening ceremony on September 14, 2017.  Minister Suvit Maesincee is the key person behind Thailand 4.0, an economic model that aims to unlock Thailand from several economic challenges and…

The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS

 The 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences ICBMSS 8 – 10 NOVEMBER 2017 | PHITSANULOK, THAILAND THEME: “Opportunities and Challenges in an Aging Society”   Conference Information The International Conference on Business Management and Social Sciences (ICBMSS) is an innovative forum for individual scholars across the globe to discuss tourism and hospitality, business management, human resource management, and business communication.  ICBMSS has been organized for the third consecutive year with the theme of “Opportunities and Challenges in…